Χωρίς κατηγορία

Σηματοδότηση Σχέδια - Layouts Χωρίς κατηγορία

Πολυεπίπεδη μακέτα της 19/5/24 – Η σηματοδότηση του κεντρικού Σταθμού

erail
Για τον Κεντρικό Σταθμό της μακέτας επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε μηχανική σηματοδότηση με σημαφόρους και άλλα σήματα με κινούμενα μέρη, αντιπροσωπευτικά για την αγαπημένη 3η εποχή,...