Σηματοδότηση

Κυκλώματα Σηματοδότηση

Οι εκπληκτικοί σημαφόροι της Marklin και πώς αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε δίγραμμα συστήματα.

erail
Εδώ και μερικά χρόνια η Marklin αποφάσισε να αντικαταστήσει τους αθάνατους θρυλικούς σημαφόρους της (7039, 7040, 7041 κλπ)  που παρήγαγε από τη δεκαετία του 60....